รางวัลเกียรติยศ


"ความมั่นใจ...ในสินค้าภตา"

ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง ได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการผลักดันธุรกิจ จึงจัดทำโครงการตราสัญลักษณ์ “ธุรกิจพัฒนา”
เพื่อมอบให้กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่จะใช้รับรองมาตรฐานและภาพพจน์ของเจ้าของแฟรนไชส์
เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมในโครงการบีทูบีไทยแลนด์ ซึ่งมีประเมิน 360 ราย ต้องผ่านเงื่อนไขการประเมิน 10 หลักเกณฑ์
เช่นการบริหารจัดการ แผนงานธุรกิจ รวมถึงคุณภาพสินค้า สุดท้ายมีธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบ 20 ราย
ซึ่ง ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง เป็น 1 ใน 20 แฟรนไชส์ ที่ได้รับการคัดเลือก

มั่นใจได้เลยว่าสินค้าของภตานั้น มีคุณภาพและมาตรฐานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ แม้สั่งซื้อออนไลน์ก็สบายใจได้