เพชร CZ นำเข้าคุณภาพสูง


"ความมั่นใจ...ในสินค้าภตา"

เพชรที่ภตานำมาใช้ทำเครื่องประดับ เป็นเพชร CZ (Cubic Zirconia)

คุณภาพสูงที่สุุดในวงการเครื่องประดับ นำเข้าจาก USA มีประกายเหมือนเพชรที่สุด

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในการวงการเพชร ก็ไม่สามารถแยกออกได้ ด้วยตาเปล่า นอกจากต้องใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์

ซึ่งแตกต่างจาก เพชรสังเคราะห์เกรดล่าง ที่่มีขายทั่วไปในราคาต่ำ ประกายต่ำ หรือสูงวูบวาบเกินจริง ไม่เหมือนเพชรแท้