รับประกันสินค้า 1 ปี


"ความมั่นใจ...ในสินค้าภตา"

วิธีการใช้บริการ

- กรณีสินค้าชำรุด หรือส่งชุบใหม่ นำสินค้าที่ชำรุด พร้อมด้วยบัตรรับประกันสินค้า มายื่นให้กับร้านภตา อัญมณีโคลนนิ่ง
ตามสาขาที่ระบุไว้ในบัตรรับประกัน จากนั้นพนักงานผู้รับเรื่องจะนัดวัน และเวลาเพื่อรับสินค้า โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน
ทั้งนี้ระยะเวลาในการซ่อมสินค้าจะขึ้นอยู่กับสภาพของสินค้า

- กรณีนำสินค้ามาล้างเหมือนใหม่ นำสินค้าที่ต้องการจะล้าง พร้อมด้วยบัตรรับประกันสินค้ามาที่ร้านภตา อัญมณีโคลนนิ่ง
พนักงานจะล้างให้คุณเหมือนใหม่ในทันที